Board Subject Topics Posts
Općenite rasprave Ovdje možete ostavljati poruke u vezi bilo čega na forumu. 30 50
Važne novosti Važne novosti vezane uz rad Foruma 73 127
Izmjene Foruma 19 22
Kritike i prijedlozi Ovdje možete postati sve kritike i prijedloge vezane uz rad Foruma 0 0
Događaji iz kalendara Ovdje se postaju svi događaji uneseni u kalendar Foruma 14 21
Ankete 20 24
Suport Kako postati support member 1 1
Hrvatska trgovačka mornarica 1 3
Identifikacija brodova razno Ovdije postate slike brodova kojima neznate ime a niste sigurni u koju kompaniju bi ih trebalo razvrstati pod (identifikaciju) 90 378
Identifikacija članova posade 2 7
Knjige i časopisi vezani za pomorstvo 1 203
Obavijesti 6 9
Razno 22 91
Jugolinija / Croatia Line 0 0
Fotografije i opisi brodova Jugolinija Croatia Line 0 0
Posade Jugolinija Croatia Line Life on board 4 222
Makete i umjetnicke slike Jugolinija Croatia Line brodova - Jugolinija i Croatia Line 3 280
1,2,3, brodovi Jugolinija Croatia Line Vise brodova na slici (Jugolinija ili Croatia Line) 1 45
Identifikacija brodova Jugolinija Croatia Line O kojem se brodu radi?? (Jugolinija, Croatia Line) 103 423
Stare vijesti Jugolinija Croatia Line Razni novinski clanci povezani sa Jugolinijom i Croatia Line 2 206
Lošinjska plovidba / Lošinjplov 0 0
O kompaniji Lošinjska plovidba 1 13
Fotografije i opisi brodova Lošinjska plovidba 0 0
Posade Lošinjska plovidba Life on board 3 6
Makete i umjetnicke slike Lošinjska plovidba 3 20
1,2,3, brodovi Lošinjska plovidba Vise brodova na slici (Lošinjska plovidba) 1 8
Identifikacija brodova Lošinjska plovidba O kojem se brodu radi?? (Losinjska) 8 45
Stare vijesti Lošinjska plovidba Razni novinski clanci povezani sa kompanijom 1 19
Tankerska plovidba / Jugotanker 0 0
O kompaniji Tankerska plovidba 2 10
Fotografije i opisi brodova Tankerska plovidba 0 0
Posade Tankerska plovidba Life on board 3 44
Makete i umjetnicke slike Tankerska plovidba 2 11
1,2,3, brodovi Tankerska plovidba Vise brodova na slici (Tankerska plovidba) 1 9
Identifikacija brodova Tankerska plovidba O kojem se brodu radi?? (Tankerska) 5 18
Stare vijesti Tankerska plovidba Razni novinski clanci povezani sa kompanijom 1 9
Atlantska plovidba 0 0
O kompaniji Atlantska plovidba 2 6
Fotografije i opisi brodova Atlantska plovidba 0 0
Posade Atlantska plovidba Life on board 3 11
Makete i umjetnicke slike Atlantska plovidba 2 8
1,2,3, brodovi Atlantska plovidba Vise brodova na slici (Atlanska plovidba) 1 6
Identifikacija brodova Atlantska plovidba O kojem se brodu radi?? (Atlantska) 2 8
Stare vijesti Atlantska plovidba Razni novinski clanci povezani sa kompanijom 1 12
Jadroplov / Jadranska slobodna plovidba 0 0
O kompaniji Jadroplov 1 14
Fotografije i opisi brodova Jadroplov 0 0
Posade Jadroplov Life on board 3 47
Makete i umjetnicke slike Jadroplov 3 31
1,2,3, brodovi Jadroplov Vise brodova na slici (Jadroplov) 1 9
Identifikacija brodova Jadroplov O kojem se brodu radi?? (Jadroplov) 9 28
Stare vijesti Jadroplov Razni novinski clanci povezani sa kompanijom 1 14
Splošna plovba 0 0
O kompaniji Splošna plovba 2 10
Fotografije i opisi brodova Splošna plovba 0 0
Charter ships Splošna plovba 31 101
Posade Splošna plovba Life on board 3 57
Makete i umjetnicke slike Splošna plovba 3 33
1,2,3, brodovi Splošna plovba Vise brodova na slici (Splošna plovba) 1 2
Identifikacija brodova Splošna plovba O kojem se brodu radi?? (Splosna) 3 10
Stare vijesti Splošna plovba Razni novinski clanci povezani sa kompanijom 1 29
Mediteranska plovidba 0 0
O kompaniji Mediteranska plovidba 3 8
Fotografije i opisi brodova Mediteranska plovidba 0 0
Posade Mediteranska plovidba Life on board 3 28
Makete i umjetnicke slike Mediteranska plovidba 4 16
1,2,3, brodovi Mediteranska plovidba Vise brodova na slici (Mediteranska plovidba) 1 8
Identifikacija brodova Mediteranska plovidba 1 3
Stare vijesti Mediteranska plovidba Razni novinski clanci povezani sa kompanijom 1 19
Šibenska / Slobodna plovidba 0 0
O kompaniji Šibenska 1 2
Fotografije i opisi brodova Šibenska 0 0
Posade Šibenska Life on board 3 4
Makete i umjetnicke slike Šibenska 2 4
1,2,3, brodovi Šibenska Vise brodova na slici (Šibenska) 1 2
Identifikacija brodova Šibenska O kojem se brodu radi?? (Šibenska) 2 6
Stare vijesti Šibenska Razni novinski clanci povezani sa kompanijom 1 11
Prekookeanska plovidba 0 0
O kompaniji Prekookeanska plovidba 1 5
Fotografije i opisi brodova Prekookeanska plovidba 0 0
Posade Prekookeanska plovidba Life on board 3 6
Makete i umjetnicke slike Prekookeanska plovidba 2 2
1,2,3, brodovi Prekookeanska plovidba Vise brodova na slici (Prekookeanska plovidba) 1 1
Identifikacija brodova Prekookeanska plovidba O kojem se brodu radi?? (Prekookeanska) 2 11
Stare vijesti Prekookeanska plovidba Razni novinski clanci povezani sa kompanijom 1 4
Jugooceanija / Jugoslavenska oceanska plovidba 0 0
O kompaniji Jugooceanija 1 9
Fotografije i opisi brodova Jugooceanija 0 0
Posade Jugooceanija Life on board 3 3
Makete i umjetnicke slike Jugooceanija 2 14
1,2,3, brodovi Jugooceanija Vise brodova na slici (Jugooceanija) 1 9
Identifikacija brodova Jugooceanija O kojem se brodu radi?? (Jugooceanija) 4 12
Stare vijesti Jugooceanija Razni novinski clanci povezani sa kompanijom 1 12
Jugoslavenski Lloyd 0 0
O kompaniji Jugoslavenski Lloyd 2 35
Fotografije i opisi brodova Jugoslavenski Lloyd 0 0
Posade Jugoslavenski Lloyd Life on board 3 6
Makete i umjetnicke slike Jugoslavenski Lloyd 2 2
Identifikacija brodova Jugoslavenski Lloyd O kojem se brodu radi?? 1 4
Stare vijesti Jugoslavenski Lloyd Razni novinski clanci povezani sa kompanijom 1 1
Austrijski Lloyd 0 0
O kompaniji Austrijski Lloyd 1 16
Fotografije i opisi brodova Austrijski Lloyd Molim postati samo slike brodova u bojama kompanije ili u bojama prije Austrijski Lloyd 0 0
Posade Austrijski Lloyd Life on board 3 8
Škrinjica Austrijski Lloyd Posade i brodovi (setovi slika sa brodova Austrijski Lloyd) 0 0
1,2,3, brodovi Austrijski Lloyd Vise brodova na slici (Austrijski Lloyd) 1 3
Identifikacija brodova Austrijski Lloyd O kojem se brodu radi?? Austrijski Lloyd 3 8
Stare vijesti Austrijski Lloyd 0 0
Slobodna plovidba Topić d.d. - Sušak 0 0
O kompaniji Slobodna plovidba Topić d.d. - Sušak 1 9
Fotografije i opisi brodova Slobodna plovidba Topić d.d. 0 0
Posade Slobodna plovidba Topić d.d. - Sušak Life on board 3 10
Makete i umjetnicke slike Slobodna plovidba Topić d.d. - Sušak 2 3
Identifikacija brodova Slobodna plovidba Topić d.d. - Sušak O kojem se brodu radi?? (Topić dd) 0 0
Stare vijesti Slobodna plovidba Topić d.d. - Sušak Razni novinski clanci povezani sa kompanijom 0 0
Jugoslavensko - Amerikanska plovidba d.d. Split
Jugoslavensko-Amerikanska plovidba
0 0
O kompaniji Jugoslavenko - Amerikanska plovidba 1 3
Identifikacija brodova Jugoslavenko - Amerikanska plovidba 1 1
Atlantska plovidba Ivo Račić a.d. Split Atlantska plovidba Ivo Račić a.d. - Split 0 0
O kompaniji Atlantska plovidba Ivo Račić 1 2
Identifikacija brodova Atlantska plovidba Ivo Račić 0 0
Ungaro - Croata Ugarsko - Hrvatsko dionicarsko pomorsko parobrodarsko drustvo u Rijeci. 0 0
O kompaniji Ungaro - Croata 1 6
Fotografije i opisi brodova Ungaro - Croata Molim postati samo slike brodova u bojama kompanije ili u bojama prije Ungaro - Croata 0 0
1,2,3, brodovi Ungaro - Croata Vise brodova na slici (Ungaro - Croata) 1 6
Identifikacija brodova Ungaro - Croata O kojem se brodu radi?? Ungaro - Croata 6 16
Stare vijesti Ungaro - Croata 0 0
Jadranska plovidba d.d. Sušak 0 0
O kompaniji Jadranska plovidba 1 24
Fotografije i opisi brodova Jadranska plovidba Molim postati samo slike brodova u bojama kompanije ili u bojama prije Jadranske plov. d.d. Sušak 0 0
Posade Jadranska plovidba Life on board 3 15
Makete i umjetnicke slike Jadranska plovidba 2 10
1,2,3, brodovi Jadranska plovidba Vise brodova na slici (Jadranska plovidba) 1 16
Identifikacija brodova Jadranska plovidba O kojem se brodu radi?? Jadranska plovidba d.d. Sušak 15 94
Stare vijesti Jadranska plovidba Razni novinski clanci povezani sa kompanijom 1 1
Austro Americana 0 0
O kompaniji Austro Americana 1 9
Fotografije i opisi brodova Austro Americana Molim postati samo slike brodova u bojama kompanije ili u bojama prije Austro Americana 0 0
Škrinjica Austro Americana Posade i brodovi (setovi slika sa brodova Austro Americana) 0 0
1,2,3, brodovi Austro Americana Vise brodova na slici (Austro Americana) 0 0
Identifikacija brodova Austro Americana O kojem se brodu radi?? Austro Americana 1 1
Stare vijesti Austro Americana 1 1
Adria Royal Hungarian Sea Navigation Co. 0 0
O kompaniji Adria Royal Hungarian Sea.Nav.Co. 1 7
Fotografije i opisi brodova Adria Royal Hungarian Sea.Nav.Co. 0 0
Identifikacija brodova Adria Royal Hungarian Sea.Nav.Co. O kojem se brodu radi?? Adria 0 0
Adria Marittima - Fiume 0 0
O kompaniji Adria Marittima - Fiume 1 3
Fotografije i opisi brodova Adria Marittima - Fiume 0 0
Identifikacija brodova Adria Marittima - Fiume 0 0
Dalmatia 0 0
O kompaniji Dalmatia 1 4
Fotografije i opisi brodova Dalmatia Molim postati samo slike brodova u bojama kompanije ili u bojama prije Dalmatia 0 0
Identifikacija brodova Dalmatia O kojem se brodu radi?? Dalmatia 4 12
Dubrovačka parobrodarska plovidba a.d. - Dubrovnik 0 0
O kompaniji Dubrovačka parobrodarska plovidba 1 15
Fotografije i opisi brodova Dubrovačka parobrodarska plovidba Molim postati samo slike brodova u bojama kompanije ili u bojama prije Ragusea 0 0
Identifikacija brodova Dubrovačka parobrodarska plovidba O kojem se brodu radi?? Dubrovačka plovidba 1 3
Istria - Trieste 0 0
O kompaniji Istria - Trieste 1 4
Identifikacija brodova Istria - Trieste O kojem se brodu radi?? Istria - Trieste 2 14
Atlantica Sea Nav. 0 0
O kompaniji Atlantica 1 1
Identifikacija brodova Atlantica 0 0
Hungarian Levant Steamship Co. Ltd. 0 0
O kompaniji Hungarian Levant 1 3
Identifikacija brodova Hungarian Levant 1 2
Jugoslavenska plovidba d.d. Sušak‎ 0 0
O kompaniji Jugoslavenska plovidba d.d. Sušak 1 1
Identifikacija brodova Jugoslavenska plovidba d.d. Sušak 0 0
Brodarsko akcionarsko društvo Oceania - Beograd 0 0
O kompaniji Oceania 1 12
Identifikacija brodova Oceania 5 8
Parobrodarsko akcionarsko društvo Progres - Sušak 0 0
O kompaniji Parobrodarsko akcionarsko društvo Progres - Sušak 1 5
Identifikacija brodova Parobrodarsko akcionarsko društvo Progres - Sušak 0 0
Napried - Dubrovnik 0 0
O kompaniji Napried - Dubrovnik 1 3
Identifikacija brodova Napried 0 0
Unione - Dubrovnik 0 0
O kompaniji Unione 1 2
Identifikacija brodova Unione 0 0
Oriente - Fiume Società Anonima Ungherese de Armamento Marittimo Oriente, Fiume 0 0
O kompaniji Oriente 1 2
Identifikacija brodova Oriente 0 0
Ungaro - Croato Libera, Rijeka 0 0
O kompaniji Ungaro - Croato Libera 1 2
Identifikacija brodova Ungaro - Croato Libera 0 0
Prekomorska plovidba d.d. - Sušak 0 0
O kompaniji Prekomorska plovidba d.d. - Sušak 1 5
Identifikacija brodova Prekomorska plovidba d.d. 0 0
Fiumana 0 0
O Kompaniji Fiumana 1 7
Identifikacija brodova Fiumana 0 0
Fiumana Soc di Nav 0 0
O Kompaniji Fiumana Soc di Nav 1 1
Identifikacija brodova Fiumana Soc di Nav 0 0
Levante Sa.N. Fiumana 0 0
O Kompaniji Levante Fiumana 1 1
Identifikacija brodova Levante Fiumana 0 0
Hrvatsko parobrodarsko društvo na dionice Senj 0 0
O kompaniji p. d. Senj 1 3
Identifikacija brodova p. d. Senj 0 0
Austro - Hrvatsko parobrodarsko društvo na dionice Punat 0 0
O kompaniji p. d. Punat 1 3
Identifikacija brodova p. d. Punat 0 0
Atlantska plovidba d.d. - Sušak 0 0
O kompaniji Atlantska plovidba d.d. - Sušak 1 3
Identifikacija brodova Atlantska plovidba d.d. 0 0
Prvo dalmatinsko trgovačko društvo s.o.j. - Dubrovnik II 0 0
O kompaniji Prvo dalmatinsko trgovačko društvo s.o.j. 1 5
Identifikacija brodova Prvo dalmatinsko trgovačko društvo s.o.j. 0 0
Brodarsko poduzeće Eugen Matković - Split  Eugen Matković 0 0
O kompaniji Brodarsko poduzeće Eugen Matković - Split 1 5
Identifikacija brodova Brodarsko poduzeće Eugen Matković 0 0
Brodarsko poduzeće Marin Ferić - Split 0 0
O kompaniji Brodarsko poduzeće Marin Ferić - Split 1 4
Identifikacija brodova Brodarsko poduzeće Marin Ferić 0 0
Parobrodarsko Društvo Grgić s.o.j. - Split 0 0
O kompaniji Parobrodarsko Društvo Grgić s.o.j. - Split 1 2
Identifikacija brodova Parobrodarsko Društvo Grgić s.o.j. 0 0
Marović parobrodarsko d.s.o.j. - Omišalj 0 0
O kompaniji Marović parobrodarsko d.s.o.j. - Omišalj 1 7
Identifikacija brodova Marović parobrodarsko d.s.o.j. 0 0
Brodarsko preduzeće Kap. Anton Babarović - Milna 0 0
O Kompaniji Brodarsko preduzeće Kap. Anton Babarović - Milna 1 4
Identifikacija brodova Brodarsko preduzeće Kap. Anton Babarović - Milna 0 0
Kvarner d.d. Sušak 0 0
O kompaniji Kvarner d.d. Sušak 1 2
Identifikacija brodova Kvarner d.d. 0 0
Ilirija d.d. za brodarstvo - Zagreb 0 0
O kompaniji Ilirija d.d. za brodarstvo - Zagreb 1 4
Identifikacija brodova Ilirija d.d. za brodarstvo 0 0
Zetska plovidba a.d. - Cetinje 0 0
O kompaniji Zetska plovidba a.d. 1 12
Identifikacija brodova Zetska plovidba a.d. 1 2
Alcesu parobrodarsko drustvo s.o.j. - Orebić 0 0
O kompaniji Alcesu parobrodarsko drustvo s.o.j. 1 1
Identifikacija brodova Alcesu parobrodarsko drustvo s.o.j. 0 0
Splitsko parobrodarsko društvo s.o.j. Spad - Split 0 0
O kompaniji Splitsko parobrodarsko društvo - Spad 1 3
Identifikacija brodova Splitsko parobrodarsko društvo - Spad 0 0
Brodovlasničko poduzeće Kap. Luka Milošević 0 0
O kompaniji Brodovlasničko poduzeće Kap. Luka Milošević 1 4
Identifikacija brodova Brodovlasničko poduzeće Kap. Luka Milošević 0 0
Slobodna bokeška plovidba d.s.o.j. - Tivat 0 0
O kompaniji Slobodna bokeška plovidba d.s.o.j. - Tivat 1 3
Identifikacija brodova Slobodna bokeška plovidba d.s.o.j. 0 0
Parobrodarsko društvo Sekulović i drug - Kotor 0 0
O kompaniji Parobrodarsko društvo Sekulović i drug - Kotor 1 1
Identifikacija brodova Parobrodarsko društvo Sekulović i drug 0 0
Jadran brodarsko d.d. - Sušak 0 0
O kompaniji Jadran brodarsko d.d. - Sušak 1 3
Identifikacija brodova Jadran brodarsko d.d. 0 0
Brodarsko poduzeće Naprijed d.s.o.j. - Split 0 0
O kompaniji Brodarsko poduzeće Naprijed d.s.o.j. - Split 1 1
Identifikacija brodova Brodarsko poduzeće Naprijed d.s.o.j. 0 0
Slobodna plovidba društvo s.o.j. - Dubrovnik 0 0
O Kompaniji Slobodna plovidba društvo s.o.j. - Dubrovnik 1 5
Identifikacija brodova Slobodna plovidba društvo s.o.j. 0 0
Pomorsko drustvo s.o.j. - Dubrovnik II 0 0
O kompaniji Pomorsko drustvo s.o.j. - Dubrovnik II 1 1
Identifikacija brodova Pomorsko drustvo s.o.j. 0 0
Jugoslavenska Komercijalna Plovidba d.d. - Sušak‎ 0 0
O Kompaniji Jugoslavenska Komercijalna Plovidba d.d. - Sušak‎ 1 1
Identifikacija brodova Jugoslavenska Komercijalna Plovidba d.d. 0 0
Brodarsko poduzeće Frano Petrinović - Split 0 0
O Kompaniji Brodarsko poduzeće Frano Petrinović - Split 1 1
Identifikacija brodova Brodarsko poduzeće Frano Petrinović 0 0
Levant d.d. - Sušak 0 0
O Kompaniji Levant d.d. - Sušak 1 1
Identifikacija brodova Levant d.d. 0 0
Martinolić & Co. - Mali Lošinj 0 0
O kompaniji Martinolić & Co. - Mali Lošinj 1 3
Identifikacija brodova Martinolić & Co. 0 0
Premuda & Co. - Mali Lošinj 0 0
O kompaniji Premuda & Co. - Mali Lošinj 1 2
Identifikacija brodova Premuda & Co. 0 0
S.A. di Nav. a Vapore Lussino - Mali Lošinj 0 0
O kompaniji S.A. di Nav. a Vapore Lussino - Mali Lošinj 1 2
Identifikacija brodova S.A. di Nav. a Vapore Lussino 0 0
Copaitich & Co. - Fiume 0 0
O kompaniji Copaitich & Co. - Fiume 1 2
Identifikacija brodova Copaitich & Co. 0 0
Grunhut & Co. - Fiume 0 0
O Kompaniji Grunhut & Co. - Fiume 1 2
Identifikacija brodova Grunhut & Co. 0 0
Jugoslavenska-oceanska plovidba d.d. - Sušak 0 0
O kompaniji Jugoslavenska-oceanska plovidba d.d. - Sušak 1 1
Identifikacija brodova Jugoslavenska-oceanska plovidba d.d. 0 0
Parobrodarsko drustvo Jugolevant s.o.j. 0 0
O Kompaniji Parobrodarsko drustvo Jugolevant Soj 1 1
Identifikacija brodova Parobrodarsko drustvo Jugolevant Soj 0 0
Plovidba Rad - Dubrovnik 0 0
O kompaniji Plovidba Rad - Dubrovnik 1 7
Identifikacija brodova Plovidba Rad 0 0
D.Tripcovich Societa di Navigazione 0 0
O kompaniji D.Tripcovich Societa di Navigazione 1 4
Identifikacija brodova D.Tripcovich Societa di Navigazione 2 3
Costiera S.A. di Nav Marittima, Fiume 0 0
O kompaniji Costiera S.A. di Nav Marittima 1 6
Fotografije i opisi brodova Costiera S.A. di Nav Marittima 0 0
Identifikacija brodova Costiera S.A. di Nav Marittima 0 0
Societa Cittadina di Navigazione - Capodistria 0 0
O kompaniji Societa Cittadina di Navigazione - Capodistria 1 1
Fotografije i opisi brodova Societa Cittadina di Navigazione 0 0
Identifikacija brodova Societa Cittadina di Navigazione 0 0
Vesna d.d. za plovidbu - Sušak 0 0
O kompaniji Vesna d.d. za plovidbu - Sušak 1 8
Identifikacija brodova Vesna d.d. za plovidbu 0 0
Levant parobrodarsko društvo s.o.j. - Šibenik 0 0
O kompaniji Levant parobrodarsko društvo s.o.j. - Šibenik 1 3
Identifikacija brodova Levant parobrodarsko društvo s.o.j. - Šibenik 0 0
Nav Libera Giovanni Racich & Co 0 0
O kompaniji Nav Libera Giovanni Racich & Co 1 3
Identifikacija brodova Nav Libera Giovanni Racich & Co 0 0
Navigazione Libera Triestina 0 0
O kompaniji Navigazione Libera Triestina 1 2
Identifikacija brodova Navigazione Libera Triestina 0 0
Jadrolinija / Jadranska linijska plovidba 0 0
O kompaniji Jadrolinija 2 29
Fotografije i opisi brodova Jadrolinija 1 6
Makete i umjetnicke slike Jadrolinija 2 29
1,2,3, brodovi Jadrolinija Vise brodova na slici (Jadrolinija) 1 42
Identifikacija brodova Jadrolinija O kojem se brodu radi?? (Jadrolinija) 30 99
Stare vijesti Jadrolinija Razni novinski clanci povezani sa kompanijom 1 9
Kvarnerska plovidba 0 0
O kompaniji Kvarnerska plovidba 1 10
Fotografije i opisi brodova Kvarnerska plovidba Molim postati samo slike brodova u bojama Kvarnerske plovidbe. 0 0
Posade Kvarnerska plovidba Life on board Kvarnerska plovidba 3 9
Škrinjica Kvarnerska plovidba Posade i brodovi (setovi slika sa brodova Kvarnerske plovidbe) 0 0
Makete i umjetnicke slike Kvarnerska plovidba 2 2
1,2,3, brodovi Kvarnerska plovidba Vise brodova na slici (Kvarnerska plovidba) 1 1
Identifikacija brodova Kvarnerska plovidba 3 4
Stare vijesti Kvarnerska plovidba Razni novinski clanci povezani sa kompanijom 1 3
Uljanik plovidba - Alpha Adriatic 0 0
O kompaniji Uljanik plovidba - Alpha Adriatic 1 2
Fotografije i opisi brodova Uljanik plovidba - Alpha Adriatic 0 0
Posade Uljanik plovidba - Alpha Adriatic Life on board 3 8
Škrinjica Uljanik plovidba - Alpha Adriatic Posade i brodovi (setovi slika sa brodova Uljanik plovidbe) 2 11
Makete i umjetnicke slike Uljanik plovidba - Alpha Adriatic 2 2
1,2,3, brodovi Uljanik plovidba - Alpha Adriatic Vise brodova na slici (Uljanik plovidba) 1 1
Identifikacija brodova Uljanik plovidba - Alpha Adriatic 0 0
Stare vijesti Uljanik plovidba - Alpha Adriatic Razni novinski clanci povezani sa kompanijom 1 8
Istarska plovidba / Istraplov 0 0
O kompaniji Istarska plovidba 1 2
Fotografije i opisi brodova Istarska plovidba 0 0
Posade Istarska plovidba Life on board 3 7
Škrinjica Istarska plovidba Posade i brodovi (setovi slika sa brodova Istarske plovidbe) 2 12
Makete i umjetnicke slike Istarska plovidba 2 2
1,2,3, brodovi Istarska plovidba Vise brodova na slici (Istarska plovidba) 1 2
Identifikacija brodova Istarska plovidba 2 9
Stare vijesti Istarska plovidba Razni novinski clanci povezani sa kompanijom 1 4
Jugoslavenska slobodna plovidba - Jugoslobodna 0 0
O Kompaniji Jugoslobodna 1 33
Identifikacija brodova Jugoslobodna 0 0
Jugoslavenska slobodna plovidba Ploče 0 0
O Kompaniji Jugoslavenska slobodna plovidba Ploče 1 17
Identifikacija brodova Jugoslavenska slobodna plovidba Ploče 0 0
Dalmatinska plovidba 0 0
O kompaniji Dalmatinska plovidba 1 3
Fotografije i opisi brodova Dalmatinska plovidba 0 0
Posade Dalmatinska plovidba Life on board 3 6
Škrinjica Dalmatinska plovidba Posade i brodovi (setovi slika sa brodova Dalmatinske plovidbe) 0 0
Makete i umjetnicke slike Dalmatinska plovidba Makete brodova Dalmatinske plovidbe 1 2
Identifikacija brodova Dalmatinska plovidba O kojem se brodu radi?? (Dalmatinska plovidba) 2 10
Stare vijesti Dalmatinska plovidba Razni novinski clanci povezani sa kompanijom 1 3
Beogradska plovidba - Beoplov 0 0
O kompaniji Beoplov 1 1
Posade Beoplov Life on board 3 3
Škrinjica Beoplov Posade i brodovi (setovi slika sa brodova Beoplova) 0 0
Makete i umjetnicke slike Beoplov Brodova (Beoplov) 2 2
1,2,3, brodovi Beoplov Vise brodova na slici (Beoplov) 1 1
Identifikacija brodova Beoplov O kojem se brodu radi?? (Beoplov) 0 0
Stare vijesti Beoplov Razni novinski clanci povezani sa kompanijom 1 2
Dabinović Monaco 0 0
O kompaniji Dabinović 1 6
Fotografije i opisi brodova Dabinović 0 0
Posade Dabinović 3 3
Škrinjica Dabinović Posade i brodovi (setovi slika sa brodova Dabinovic) 0 0
Makete i umjetnicke slike Dabinović 2 4
1,2,3... 1 2
Identifikacija brodova Dabinović 1 3
Stare vijesti Dabinović 0 0
Splitska plovidba 0 0
O kompaniji Splitska plovidba 1 2
Fotografije i opisi brodova Splitska plovidba 0 0
Posade Splitska plovidba 3 3
Škrinjica Splitska plovidba Posade i brodovi (setovi slika sa brodova Splitska plovidba) 0 0
Identifikacija brodova Splitska plovidba 0 0
Stare vijesti Splitska plovidba 1 4
Brodarsko preduzeće Lovćen - Kotor 0 0
O kompaniji Brodarsko preduzeće Lovćen 1 20
Identifikacija brodova Brodarsko preduzeće Lovćen 0 0
Brodarstvo - preduzeće za pomorski saobraćaj - Hercegnovi 0 0
O kompaniji Brodarstvo - preduzeće za pomorski saobraćaj 1 7
Identifikacija brodova Brodarstvo - preduzeće za pomorski saobraćaj 0 0
Crnogorska plovidba 0 0
O kompaniji Crnogorska plovidba 1 1
Posade Crnogorska plovidba 3 5
Škrinjica Crnogorska plovidba Posade i brodovi (setovi slika sa brodova Crnogorske plovidbe) 0 0
Identifikacija brodova Crnogorska plovidba 0 0
Stare vijesti Crnogorska plovidba 0 0
Barska plovidba 0 0
O kompaniji Barska plovidba 1 1
Posade Barska plovidba 3 4
Škrinjica Barska plovidba 0 0
Identifikacija brodova Barska plovidba 0 0
Stare vijesti Barska plovidba 0 0
Brodospas 0 0
O kompaniji Brodospas 1 11
Identifikacija brodova Brodospas 0 0
Stare vijesti Brodospas 1 2
JPS 0 0
O kompaniji JPS 1 1
Identifikacija brodova JPS 0 0
Stare vijesti JPS 0 0
Linijska nacionalna plovidba 0 0
O kompaniji LNP 1 1
Identifikacija brodova LNP 0 0
Stare vijesti LNP 0 0
Rapska plovidba 0 0
O kompaniji Rabska plovidba 1 3
Identifikacija brodova Rabska plovidba 0 0
Stare vijesti Rabska plovidba 0 0
Korkyra Shipping 0 0
Creska plovidba / Brodogradilište Cres 0 0
O kompaniji Creska plovidba / Brodogradilište Cres 1 1
Identifikacija brodova Creska plovidba 0 0
Stare vijesti Creska plovidba 1 1
Pomorske novosti Pomorske novosti iz Hrvatske i svijeta 0 0
Hrvatska Novosti u Hrvatskoj vezane uz pomorstvo i pomorce 188 246
Svijet Novosti u svijetu vezane uz pomorstvo i pomorce 14 34
Film, video, televizija Stari filmovi i video snimke tematski vezani za forum Naše sidro 0 0
Film 20 38
Video 18 37
Televizija 11 19
Atlantska plovidba 1 33
Jugolinija / Croatia line 1 3
Razno 0 0
Mala škola 0 0
Navigacijski instrumenti i uređaji 6 8
Zastave kompanija 4 16
Mala škola 15 75
Čvorovi Sve o čvorovima 1 9
Seamen's Club Seamen's Club, klubovi pomoraca diljem Hrvatske i svijeta 0 0
Seamen's Club - Hrvatska 1 1
Seamen's Club - Svijet 0 0
Razne teme 37 77
Umjetničke slike Umjetničke slike članova Foruma vezane uz pomorstvo, more, Jadran, .... 1 7
Slike - Atelier Branko M. 1 6
Svjetionici 10 15
Putopisi 0 0
Hrvatska 0 0
Svijet 0 0
Games Ovdje možete stavljati poruke o igrama vezanima uz pomorstvo... 7 20
Pjesme o moru Ovdje možete staviti pjesme s morskom tematikom 56 59
Pirati Ovdje možete staviti Vaše doživljaje, priče, fotografije i slično vezano uz probleme i obranu od pirata... 12 38
Anegdote - priče s brodova Ovdje možete staviti svoje priče, razne anegdote, dobre i loše stvari koje su se događale Vama ili nekome drugome na putovanjima 1 2
Makete brodova u izradi 4 43
Dokumentarci - brodovi, luke, more 12 18
Stare vijesti vezane za pomorstvo 1 70
Brodogradilišta 36 38
Kraljevica 24 31
Uljanik 11 53
3. maj 47 142
Viktor Lenac 21 48
Brodosplit 40 118
Šibenik "NCP-remontno brodogradilište" Šibenik 2 3
Brodotrogir 1 2
Inkobrod Brodogradilište Inkobrod - Korčula 0 0
Općenite informacije 4 4
Rijeka Sve o luci Rijeka 44 80
Split Sve o luci Split 5 11
Dubrovnik Sve o luci Dubrovnik 1 1
Ploče Sve o luci Ploče 2 2
Šibenik Sve o luci Šibenik 1 1
Stare fotografije Ovdje stavljate STARE ( barem 30 godina) fotografije. 1 5
Luka Rijeka Stare fotografije Rijeke 3 114
Luka Koper 1 9
Luka Split 1 5
Luka Šibenik 1 1
Luka Bar 1 5
Luka Ploče 1 7
Foto kutak Privatne slike STARE ( barem 20 godina), vezane za pomorstvo koje se ne uklapaju u postojece teme na forumu 0 0
Fotografije Goran Zelic (Zele) 6 18
Fotografije Aramis Vracar 9 37
Kupujem 5 13
Prodajem 7 19
Tražim 10 17
Mjenjam 0 0
Ponuda poslova U koliko nudite posao pomorcima, imate neku dobru informaciju ili nešto slično, ovo je mjesto za objavu toga... 11 12
Potražnja poslova U koliko tražite posao vezano uz pomorstvo, ovo je mjesto za objavu toga... 2 4
Nestali pomorci Ovdje možete ostaviti podatke o nestalim pomorcima, možda netko ima kakvu informaciju ili slično. 1 1
Razno 1 1
capable capableDražen Suvić Photography

anything