Naše Sidro

Kompanije => Jugolinija / Croatia Line => Identifikacija brodova Jugolinija Croatia Line => Topic started by: lamut on June 15, 2021, 10:17:33 AM

Title: Nepoznati brod
Post by: lamut on June 15, 2021, 10:17:33 AM
Nepoznati brod na Atlantiku,verovatno slikan sa broda Drina ,pedesetih godina.Iz moje zbirke.
capable
capable
capable
capable