Author [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Topic: O kompaniji Jugoslavenko Amerikanska plovidba  (Read 1619 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline pp1972

 • Global Moderator
 • *
 • *
 • Join Date: Apr 2009
 • Posts: 12951
 • Age: 47
 • Location: Rijeka
 • Country: hr
 • Gender: Male
 • Last Login:Today at 06:38:59 AM
 • COON & FRIENDS
O kompaniji Jugoslavenko Amerikanska plovidba
« on: January 09, 2013, 11:01:16 PM »


Jugoamerikanska was founded in 1924 by B. Banac, P. Baburica, the Mihanović brothers and F. Petrinović. In 1927, the company operated 9 steamships, totalling over 48,000 brt.

The house flag of Jugoamerikanska, as shown by Isaić [isa01], is quartered per saltire white-blue-white-red with the white letters "J" and "A" in the respective white quarters.

Željko Heimer, 19 October 2004
« Last Edit: June 30, 2013, 12:20:25 AM by pp1972 »

Offline lamut

 • VIP
 • *
 • *
 • Join Date: Jul 2014
 • Posts: 278
 • Last Login:September 16, 2019, 08:55:41 AM
Re: O kompaniji Jugoslavenko Amerikanska plovidba
« Reply #1 on: June 04, 2015, 10:49:13 PM »


50 dionica Jugoslovensko-Amerikanske plovidbe A.D. u vrijednosti svake po 25 Dinara.(Split 1.novembar 1924)Preštampana sa žigom Jugoslavenski Lloyd A.D.koji je nastao po spajanju sa društvom Atlantska plovidba Ivo Račić u godini 1929.U godini 1935  je bila dionica opet preštampana sa opomenom:"na osnovu zaključaka zbora akcionara od 24.jula 1934,25.marta 1935 nominalna vrijednost jedne dionice iznaša Din 100" (iz moje kolekcije).

Offline pp1972

 • Global Moderator
 • *
 • *
 • Join Date: Apr 2009
 • Posts: 12951
 • Age: 47
 • Location: Rijeka
 • Country: hr
 • Gender: Male
 • Last Login:Today at 06:38:59 AM
 • COON & FRIENDS
Re: O kompaniji Jugoslavenko Amerikanska plovidba
« Reply #2 on: May 24, 2019, 12:50:10 PM »


vecernji.hr

Jadranska straža, broj 4, 1938.

Rijetki su se popeli na tron uspješnosti. Jedan od njih bio je Miho Mihanović

Dana 6. ožujka ove godine, u 76. godini života preminuo je u Buenos Airesu Miho Mihanović, jedan od najistaknutijih naših ljudi u dalekom svijetu, poznat i u Argentini i u domovini kao uspješan brodovlasnik, kao vrli domoljub i kao plemeniti filantrop.

Rodio se u Dolima, jednom malom selu nedaleko od Dubrovnika.
Njegovac otac Petar posjedovao je jednu malu "trabakulu", zvanu "Fortunata".
Imao je petoricu sinova: Petra, Nikolu, Ivana, Bartula i Miha. Najstariji brat Petar ostao je s ocem kod kuće, a ostala braća, jedan za drugim, odoše u daleki svijet kako bi zaradili toliko novca kojima bi kupili ocu novu i veću "trabakulu". Obitelj Mihanović imala je more i pomorstvo u krvi.
Brat Ivan je od iskrcanog mornara postao ship chandler u Rio de Janeiru.
Brat Bartul postao je vrstan pomorac na rijeci La Plata. Osim Miha, sva su braća bila nepismena jer u ono vrijeme po našim selima nije bilo škola. Nikola, Ivan i Bartul tek u svijetu naučiše čitati i pisati.
Miha je seoski župnik podučavao čitanju i pisanju. Od desete do 12. godine učio je privatno u Korčuli, pak (onda) otišao bratu Ivanu u Rio, u Brazil, gdje je u kratko vrijeme naučio portugalski jezik, čije mu je znanje kasnije uveliko koristilo u poslovanju s Brazilom.  Godine 1874. brat Ivan i on odoše iz Rija bratu Nikoli u Buenos Aires.
Tamo ga brat Nikola šalje u školu, da uči španjolski i engleski jezik. Htio je da Miho postane ljekarnikom. Ali je krv i Miha vukla na more. Ukrcao se kao komesar na jedan bratov parobrod. Radio je, štedio, opažao i učio.
S vremenom se odijelio od brata, da se osovi na vlastite noge, i postade pomorskim agentom u gradu Bahia Blanca na Atlantiku, pak suvlasnikom te vlasnikom parobroda.

Prvo društvo za plovidbu između atlantskih luka Nikola Mihanović razvijao je svoju djelatnost na rijekama La Plata i Uruguay. Brat Miho odabrao je za područje svoga rada argentinske luke na Atlantiku.
Njegovo društvo "Sud Atlantica" bilo je jedno od prvih društava koje je uspostavilo plovidbu između atlantskih luka. Osnovao ga je 18. siječnja 1889. kada mu je bilo tek 27 godina s parobrodom "Toro".
Tri godine kasnije Miho je kupio drugi parobrod kojemu je dao ime "Vaca" ili "Krava". Poslije "Bivola" (Toro) došla je "Krava". S "Vacom" produžio je Miho svoju prugu do Carmen de Patagones i Viedma na teritoriju Rio Negro, a godine 1897. nabavio je još jedan parobrod koji je nazvao "Sud", kako bi simbolizirao širenje svoga rada prema jugu.
U lipnju 1899. Miho Mihanović uspostavio je u Brazilu prugu do Rio de Janeira, koju pojačava novim parobrodom "Juanita". Godine 1902. Miho je u Engleskoj naručio novi parobrod od 2500 tona.
Sam je otputovao u Englesku da bi parobrod bio izgrađen prema njegovoj zamisli, podesan za plovidbu uzduž brazilske obale i s posebnim instalacijama (konstrukcijom, pregradama) za prevoženje marve stojećki. S ovako udešenim parobrodom odolijevat će on kasnije konkurenciji jakih engleskih i njemačkih društava. Novom parobrodu dao je ime "Dalmata", u počast svoje domovine.

Godine 1903. povećao je svoju flotu parobrodom "Pomona", a 1904. sagradio je novi parobrod u Engleskoj od 2300 tona za službu na brazilskoj obali i nazvao ga "Terneto" (Tele).
Nakon 20-godišnjeg opstanka svoje tvrtke, pod isključivim njegovim vodstvom i upravom, odlučio je Miho Mihanović pretvoriti ga u anonimno dioničko društvo, pod istim imenom "Sud Atlantica".
Pri ovoj transformaciji povećala se njegova flota raznim jedinicama, a sljedećih godina i parobrodima "Moinho Fluminense" (3.500 t) za prekomorsku službu. Doprinos razvitku jugoslavenske trgovačke mornarice Godine 1920. flota društva "Sud Atlantica" sastojala se od osam parobroda i 20 lancha pa se te godine Miho Mihanović odlučio povući iz posla nakon 31 godine života (u tuđini) i uspješnog rada.
Compania de Navegacion Argentina Nicolas Mihanovich, koju ranije bješe kupilo jedno englesko društvo od njegova brata Nikole, kupilo je i Mihovu "Sud Atlanticu". 
Za vrijeme svog poslovanja dvojica braće radila su nezavisno i odijeljeno, svaki na svome području, da se na kraju njihove kreacije sliju u jednu veliku tvrtku kojoj cijelo značenje daje naše hrvatsko ime "Mihanovich", što ga uvijek u svome naslovu nosi.

Miho Mihanović bio je čovjek srcem neizrecivo plemenit i dobar.
Plodove vlastita uspjeha dijelio je sa svojim pomagačima, sa svojim mornarima, kapetanima, strojarima i činovnicima.
On je išao i dalje: kad je tvrtku pretvorio u dioničko društvo, darovao je svojim stručnim namještenicima određeni broj dionica prema godinama službe, pa im je u ime dividenda i pri prodaji društva dragovoljno podijelio ukupnu svotu.
Pomogao je i razvitku jugoslavenske trgovačke mornarice.
Uz Paška Baburicu, brata Nikolu Mihanovića, Frana Petrinovića, bio je sa znatnim udjelom i osnivač bivše Jugoslavensko-amerikanske plovidbe koja se kasnije s Atlantskom plovidbom pok. kapetana Iva Račića fuzionirala u današnji Jugoslavenski Lloyd, kojemu stoji na čelu gosp. Božo Banac.


 

capable capable


Luminis Digital PhotographyRiječki rock band PleteRI

anything